menu
29.08.2019

Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Österdalsälven. Lösningen, som kallas Fishheart, testas som ett alternativ till en traditionell fisktrappa och är tillverkad i Finland av företaget Kalasydän Oy.

– En positiv aspekt med just den här lösningen är att fisken inte behöver lägga ner lika mycket energi på att vandra som i en traditionell fiskväg. Erfarenheter från Finland har dessutom visat att både svag- och starksimmande fiskarter väljer att simma in i Fishheart, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Då det idag inte kan passera någon fisk förbi Spjutmo kraftstation, är förhoppningen att fiskvägen ska möjliggöra passage förbi stationen för framför allt siljansöring och harr.

Lösningen kallas för Fishheart eftersom den liknar ett hjärta med klaffar och kammare som med hjälp av hydraulik pumpar fisken förbi ett hinder i vattnet.

Fisken lockas först in i ett av två rör med lockvatten. Väl inne i kammaren känner en sensor av fiskens rörelser som gör att lockvattnet stängs av och en ventil öppnas bakom fisken så att den pumpas vidare och kan simma ut på andra sidan dammen.

 

 

– Det gläder oss att Fortum tar steget och vågar testa nya lösningar som möjliggör fiskvandring. Installationen i Finland har uppvisat fina resultat och vi hoppas på samma utfall i installationen i Spjutmo, säger Mika Sohlberg, försäljningschef på det finska företaget Kalasydän Oy som tillverkat Fishheart.

Under 2019 och 2020 kommer Fishheart att testas och utvärderas. Under testperioden kommer fisken initialt inte att passera vidare förbi dammen, vilket de kommer att göra i skarpt läge, utan till en tillfällig bassäng som har placerats på dammen. Detta för att kunna utvärdera funktionen och hur många fiskar som passerar hjärtat.

Parallellt med testperioden utförs också en så kallad telemetristudie, som kommer att visa hur öring och harr rör sig i vattnet nedströms kraftstationen och i fiskvägen. Genom Fishheart ökar kunskapen om alternativa fiskvägar och möjliggör undersökningar om vilka insatser som är mest effektiva för varje enskild miljöåtgärd.

– För Fortum är det av allra största vikt att vi sätter in rätt åtgärder på rätt plats så att vi uppnår de resultat vi önskar. Vi tittar alltid på nya innovativa lösningar som alternativ till traditionella, som kan möjliggöra en ännu bättre effekt för det vi vill uppnå. Fishheart är ett bra exempel på just detta, och vi hoppas naturligtvis att fisken återigen kan röra sig fritt i älven, säger Kristoffer Sjöstrand, projektledare på Fortum.

 

---

 

För mer information kontakta gärna:

Marco Blixt, fiskeansvarig
marco.blixt@fortum.com

Kristoffer Sjöstrand, projektledare
kristoffer.sjostrand@fortum.com

X