menu
10.12.2019

Kalasydämen tulokset Taivalkoskella erinomaiset

Hydraulinen Kalasydän-kalatie oli käytössä Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitoksen alapuolella vuoden 2019 elokuun alusta syyskuun loppuun. Luonnonvarakeskuksen varmistamat kalatulokset ovat nyt valmistuneet.

Kalasydän-järjestelmää käytti kauden aikana 347 yli 40-senttistä lohikalaa. Pääosa lohikaloista oli 50 - 70 senttimetrin mittaisia istutusperäisiä lohia. Suurimmat lohet olivat yli metrin mittaisia. 24 % kaloista oli meritaimenia. 

Luonnonvarakeskus tarkisti kahdella otoksella kalojen kunnon. Tarkastuksissa kalat todettiin hyväkuntoisiksi, eikä kaloissa esiintynyt menetelmästä johtuneita vaurioita. 

Kalasydäntä käytti kauden aikana 13 eri kalalajia. Järjestelmän käyttäjinä uusia lajeja olivat kuha, hauki, seipi ja muikku. Yksilömääriltään eniten esiintyi ahventa ja särkeä, myös salakkaa ja nahkiaisia oli runsaasti.

Kalasydämen houkutusteho osoittautui erinomaiseksi, sillä Isohaaran kalateistä nousseista kutukypsistä lohikaloista arviolta yli 60 % käytti hydraulista Kalasydän-kalatietä. Osuus on hyvä, etenkin kun huomioidaan Taivalkoskella samanaikaisesti suoritetun näytekalapyynnin vaikutus kalamääriin. Kalasydän-kalatien löytäneiden lohien osuus oli noin kymmenenkertainen joen alajuoksulla sijaitsevien kalaportaiden vastaavaan tilanteeseen, kun tuloksien vertailussa huomioidaan näytekalapyynti Isohaaran ja Taivalkosken alla. 

Kalasydämen käyttöä Taivalkoskella jatketaan kesällä 2020, jolloin järjestelmä on käytössä koko kauden.

Katso videokooste Taivalkosken Kalasydän-järjestelmää käyttävistä kaloista:
https://vimeo.com/370061975

 

Kalasydän Oy on Rovaniemellä toimiva yksityinen yhtiö, joka keskittyy vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Rakennamme kalateitä, teemme
vesistökunnostuksia ja suoritamme lohikalojen tuki-istutuksia biohajoavilla mätirasioilla.

Kalasydän Oy on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastosta Taivalkoskella toimivan kalasydämen kalantunnistusjärjestelmän kehittämiseen.

Kalasydan_Fishheart_Hankelogot.png

Lisätietoja:

Mika Sohlberg, myyntijohtaja
Kalasydän Oy
mika@kalasydan.fi
0500 103 344

Magnus Breitenstein, hallituksen puheenjohtaja
Kalasydän Oy
magnus@kalasydan.fi
040 558 1036

fishheart.com

 

 

X