menu
08.08.2020

Kalasydän laskettiin veteen Taivalkosken voimalaitoksella

Kemijoki Oy asensi hydraulisen Kalasydän kalatien veteen Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksella. Kalasydämen avulla vaelluskalat, kuten lohi ja meritaimen, pääsevät nousemaan voimalaitoksen ohi. Kalasydän on toiminnassa avovesikaudet.

Kalasydämen asennustyöt tehtiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Järjestelmä laskettiin veteen jokirannasta Taivalkosken voimalaitoksen alapuolella, minkä jälkeen voimalaitoksen turbiinit pysäytettiin hetkellisesti ja Kalasydän uitettiin paikalleen voimalaitoskanavaan. Ensimmäinen taimen ui järjestelmään jo 45min asennuksen jälkeen. Kala siirtyi saman tien Tervolan puolelle kutuvaellustaan jatkamaan.

Taivalkosken padon jälkeen lohikaloilla on vapaa pääsy muun muassa Runkausjokeen. Tästä sivujoesta tavoitellaan Kemijoen lohikannan elpymiselle sillanpääasemaa. Runkausjoen kunnostussuunnitelma onkin jo viranomaishyväksyntää vaille valmis ja kunnostustoimiin päästäneen kesällä 2021.

Kalasydäntä testattiin Taivalkoskella jo edellisenä kesänä ja pilotoinnista saadut tulokset osoittivat Kalasydämen olevan varsin tehokas ratkaisu. Tulokset olivat olennaisesti paremmat kuin alapuolisilla Isohaaran kalaportailla.

Kesän aikana Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa telemetriatutkimushankkeessa tutkitaan tarkemmin lohien vaelluskäyttäytymistä Isohaaran ja Taivalkosken voimaloiden välillä. Tutkimuksella pyritään saamaan tietoa kalojen uintireiteistä ja käyttäytymisestä voimalaitosaltailla sekä lohien hakeutumisesta Kalasydämeen ja sitä kautta Taivalkosken voimalaitoksen yli. Samalla arvioidaan myös lohien joutumista pyynnin kohteeksi.

Mikalle.jpgkalasydan_kellutus_taivalikoski_2020_fishheart_small.jpg

X