menu
01.06.2022

Kalasydän Oy, Apajax Oy ja Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho tiivistävät jokikunnostushankkeiden yhteistyötä

Kalasydän Oy, Apajax Oy ja Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avulla Kalasydän pystyy tarjoamaan vesistöhankkeiden palveluja monipuolisesti joko yksittäisinä osioina tai kokonaishankkeina sisältäen inventoinnin, suunnittelun, rahoituksen haun, lupien haun, kilpailutukset, toteutuksen, valvonnan sekä raportoinnin ja jälkiseurannan. 

Apajaxin Jarmo Pautamon sekä Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon vastuulle tulevat kunnostus- ja luonnonuomakohteiden inventointi, kunnostussuunnitelmien teko, lupien haku sekä työn valvonta Kalasydämen keskittyessä rahoituksen hankkimiseen, kilpailutuksiin sekä projektien kokonaisjohtamiseen. 

Yhteistyön myötä Kalasydän Oy pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkailleen luonnonuomaratkaisuja, jokikunnostuksia, tarpeettomien patojen ja voimalaitoksien purkuja sekä erikokoisia Kalasydän- kalatie ratkaisuja. ”Olemme todella innoissamme yhteistyömme syventämisestä Jarmon ja Jamin kanssa! Heidän ammattitaitonsa on kovinta mahdollista Suomessa ja heidän suunnittelemansa kunnostuskohteet ovat todistetusti tuottaneet erittäin kovia pienpoikastiheyksiä kunnostuksien jälkeisissä sähkökoekalastuksissa,” kertoo Kalasydän Oy:n myyntijohtaja Mika Sohlberg.


Kemijoen Rötkösensaaren ympärille 30 hehtaaria uusia kutu- ja pienpoikasalueita

Uusi yhteistyö käynnistyy jo tulevina kuukausina, kun Kemijoessa Tervolan keskustaajaman yläpuolella sijaitsevan Rötkösensaaren ympäristössä tehdään alueen inventointi. Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa Rötkösensaaren ympärille, etelän puoleiselle matalalle pääuoman haaralle, noin 30 hehtaaria täysin uusia kutu- ja pienpoikasalueita. Oikein sijoittuvilla ja tehtävillä kunnostusmetodeilla on saavutettavissa alueelle laaja tuotantoaluekokonaisuus, missä lohen ja meritaimenen elinkierto voi toteutua kudusta vaelluspoikasikään. ”Saavutettavissa oleva tuotantoaluekokonaisuus on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri: Keskiverto kunnostuksissa on tavanomaisesti noin 0,2–2 hehtaaria kutu- ja pienpoikasalueita. Tämä kohde tulee olemaan myös ensimmäinen padottuun suureen jokeen palautettava tuotantoaluekokonaisuus vaelluskaloja varten. Työssä tulee olemaan omat haasteensa niin suunnittelun, toteutuksen kuin alueen virtaamienkin suhteen, mutta positiiviset tulokset ja kokemukset tekemistämme virtavesikunnostuksista antavat uskoa Rötkösensaaren hankkeelle”, sanoo Apajax Oy Jarmo Pautamo. Hyvä ja toimiva yhteistyö kaikkien hankkeeseen osallistuvien kanssa on edellytys lohen palauttamiselle Kemijoen vesistöön. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Kemijoki Oy ja hankkeelle tullaan hakemaan Nousu-rahoitusta. 

Raudanjoen Vaattunkiköngäs kunnostetaan

Toinen jo käynnistynyt projekti on Rovaniemen koillispuolella sijaitsevan Raudanjoen Vaattunkikönkään pää- ja sivu-uomien inventointi sekä kunnostussuunnitelman teko. Uomat inventoidaan ja inventointitiedon perusteella koskialueelle tehdään kunnostussuunnitelma. Tavoitteen mukaisesti kunnostukset toteutetaan avovesikaudella 2023. ” ”Saimme viime syksynä vinkin tästä kohteesta WWF:ltä. Ylempänä Raudanjoella tehdään täydennyskunnostuksia jo kesällä 2022 Metsähallituksen toimesta ja tuleva Vaattunkikönkään kunnostus luo taimenelle loistavat elin- ja lisääntymisolosuhteet myös alempana joella”, Mika Sohlberg kertoo. 

859D83ED-05B0-40AD-9439-D2B5AC1E298B_1_105_c.jpeg
 

Lisätietoja:

Mika Sohlberg  050 010 3344
Jarmo Pautamo  045 268 5364
Jami Aho  040 0868250

X