menu
18.11.2021

Kalasydän Oy kunnosti Tervolan Runkausjoen entiselleen

Vaelluskalaratkaisuistaan tunnettu yhtiö pyrkii palauttamaan kalojen lisääntymisalueita luonnonmukaiseen tilaan.

– Palautimme Runkausjokea luonnonmukaiseen kuntoon monilla eri toimilla: aluksi muokkasimme kunnostusalueiden pohjan ja yhdistimme olemassaolevan sekä uuden erikokoisen kivimateriaalin huokoiseksi joen pohjaksi. Lisäksi muutimme uoman virtaamia ja syvyysprofiilia, jotta joessa talvehtiville kaloille löytyy riittävän syviä ja sulana pysyviä alueita, kun joki talvella jäätyy, kertoo kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta Kalasydän Oy:lle vastannut Apajax Oy:n Jarmo Pautamo.

Runkausjoen jokialueella tehtiin inventointi vuonna 2019, jolloin vahvistui joen pohjan heikko tila ja tarve laajemmille elinympäristökunnostuksille. Tänä vuonna työt käynnistyivät heinäkuun loppupuolella sähkökoekalastuksella, jota tehtiin yhteensä 18:lla eri alueella Runkausjoella ja kahdella alueella sekä ylä- että ala-Runkausjoella. Sähkökoekalastuksessa vain joen latva-alueilta löytyi muutama vuoden ja kahden vuoden ikäinen taimen. Harjuksia löytyi hieman laajemmin ja paremmin.

Elokuun alkupuolella tehtiin helikopterisoraistuksia valituilla koskialueilla ja kunnostusalueita viimeisteltiin kaivinkonetyönä syyskuun loppupuolelle asti.

Tulevana keväänä ja myös seuraavina keväinä Runkausjoella jatketaan ennallistamistoimia lohen mädin istutuksilla, mitkä tehdään Kalasydämen ekomätirasiolla. Työhön on varattu 20 litraa mätiä per kausi. Tällä tavalla nopeutetaan luonnon kiertoa lohien osalta.

Ensi kesänä Kalasydän inventoi seuraavia kunnostettavia jokia Taivalkosken altaalla.

– Taivalkosken voimalaitoksella on käytössä Kalasydämen hydraulinen kalatieratkaisu. Runkausjoella toteutetulla kokonaisvaltaisella kunnostustyöllä tarjotaan Kalasydämen avulla voimalaitoksen ylittäville vaelluskaloille lisääntymisalueita ja elinkelpoisia olosuhteita pienpoikasille. Nyt toteutetut elinympäristökunnostukset palvelevat vaelluskalojen lisäksi myös joen muuta eliöstöä, kertoo hankekokonaisuudesta vastannut Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Runkausjoki laskee Kemijoen pääuomaan Taivalkosken voimalaitoksen yläpuoliseen altaaseen. Viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla alueen suometsiä ojitettiin ahkerasti, jokia perattiin uittoa varten ja vaelluskaloille tärkeät koskipaikkojen lisääntymisalueet sekä jokien pohjan suojaiset kivet perattiin pois tukkien tieltä. Tämän seurauksena alueen kalasto menetti lisääntymis- ja suoja-alueita.

Projektin rahoituksesta vastasivat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kemijoki Oy.

Lisätiedot:
Mika Sohlberg
Myyntipäällikkö,
Kalasydän Oy
0500 103 344
mika@fishheart.com¨

2021_11_18_fishheart_tiedote_runkausjoki_kuva_web.jpg

X