menu
01.03.2021

Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Hydraulinen Kalasydän kalatie oli ympärivuorokautisessa käytössä Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitoksen alapuolella heinäkuun alusta lokakuun alkuun 2020. Kausi sujui ongelmitta, käytettävyyden ylittäessä 98%. Luonnonvarakeskuksen varmistamat kalatulokset tältä vuodelta ovat nyt valmistuneet.

Kalasydän kalatien kautta nousi Taivalkosken voimalaitoksen ylitse yli 2500 kalaa, mistä lohikaloja oli 387kpl. Pääosa lohikaloista oli 50–70 cm mittaisia istutusperäisiä lohia, suurimmat lohet olivat yli metrin mittaisia. 

Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Voimalohi Oy toteuttivat Isohaaran ja Taivalkosken alueella telemetriaseurantaa kesällä 2020. PIT-merkein ja radioanturein merkittyjen lohien liikkeitä seurattiin Isohaaran voimalaitokselta Kalasydämen läpi Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolelle. Luken tutkijoiden Riku Rinnevallin, Panu Orellin ja Mikko Jaukkurin Patoaltaasta kalasydämeen: lohien telemetriaseuranta Kemijoella raportin johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että Kalasydän vaikuttaa potentiaaliselta vaellusyhteysratkaisulta rakennetuille joille. 

Luken yhden kesän tutkimustyön perusteella Kalasydän on vaellusratkaisuna esimerkiksi tehokkaampi kuin Oulun Merikosken kalaportaat Kalasydän kalatien läpäisytehokkuus oli lohikalojen osalta noin 21 %, kun vuosien 2010–2012 seurannassa Oulujoen Merikosken kalateiden läpäisytehokkuus oli keskimäärin noin 18 %. 

Kalasydän-järjestelmän läpäisytehokkuuden arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi tarvitaan lisätutkimusta. Luken kesän 2020 tutkimustulokset ovat kuitenkin vähintäänkin rohkaisevia. Etenkin huomioitaessa, että testit ajoittuivat pääosin syyskuulle, jolloin näkemyksemme mukaan menetettiin lähes kahden kuukauden ajalta lohen parasta nousuaikaa.

X