menu
25.10.2018

Kalasyda╠łn ylitti odotukset Isohaarassa

Kalasydänjärjestelmä on hydraulisesti toimiva kalatie, jossa ohjaimien ja houkutusvirtaaman avulla järjestelmään houkutellut kalat ohjataan vaellusesteen ohitse lappovettä ja vedenpainetta hyödyntäen. Kalasydämen etuja ovat monikäyttöisyys, kalaystävällisyys ja kustannustehokkuus. Kalasydän soveltuu erityisesti rakennettuihin vesistöihin, joihin luonnonmukaisten ohitusuomien tekeminen on hankalaa.

Kalasydän Oy kehittää myös erillistä ratkaisua merivaellukselle laskeutuvien smolttien (lohenpoikasten) alasvaellukseen. Ratkaisussa hyödynnetään Kalasydänjärjestelmän putkistoja.

Isohaara valikoitui pilottikohteeksi, koska olosuhteet ovat erityisen vaativat. Joki on leveä, vedenkorkeuden vaihtelut suuria ja lohet ovat istutusperäisiä.

 

Tekniset testit

Kalasydän Pilotti II-järjestelmä rakennettiin kevättalvella Keminmaalla. Konenäköä on kehitetty Lapin Ammattikorkeakoulussa, sähkötöistä vastasi ElPolar Oy ja kokoonpanosta Northern Crown Oy. Paikallisten kalastajien asiantuntemusta hyödynnettiin mm. kalojen ohjureita suunniteltaessa.

Testien teknisessä osuudessa heinäkuun aikana kiinnitettiin erityistä huomiota järjestelmän käyttövarmuuteen, automatiikkaan ja turvallisuuteen. Noin kuusi tonnia painavan kokonaisuuden runkorakenne on ruostumatonta terästä, venttiilejä on yhteensä seitsemän ja pumppuja viisi. Laitteiston automaatio on Kalasydän Oy:n omaa tuotantoa ja hyvin edistyksellinen. Konenäön kamerat tunnistavat Kalasydämeen uineet kalat ja antavat ylösviennille impulssin, mikäli kalat täyttävät ennakkoon määritellyt kriteerit.

Järjestelmän käyttövarmuus osoittautui erinomaiseksi. Sekä houkutusvirtaus että ylösviennin virtaus toimivat vakaasti ja olivat tarkasti säädettävissä, eikä käyttöhäiriöitä ollut. Kalantunnistusdatan raportointiautomatiikkaa sekä putkistojen puhtaanapitoa kehitetään edelleen.

Haasteellisesta sijoituspaikasta johtuen Kalasydän kiinnitettiin kiinteästi patoseinämän läheisyyteen, siten että korkeus oli portaattomasti säädettävissä.

Testien päätyttyä Kalasydän huollettiin ja siirrettiin talvisäilytykseen.

 

 

Kalan kulkuun liittyvät testit

Pilottivaiheen kalan kulkua testaava osuus alkoi heinä-elokuun vaihteessa, ja siinä keskityttiin nimenomaan loheen. Selvitimme millaisilla houkutusvirtaamilla, virtausten suuntauksilla ja ohjainratkaisuilla lohi parhaiten hakeutuu järjestelmään.

Kalat ohjattiin järjestelmästä läpi, mutta siirtoja ei kustannussyistä ulotettu padon yli. Kalasydänjärjestelmä on todettu jo aiemmissa testeissä (Paltamo ja Merikoski 2017) tältä osin toimivaksi.

Kalasydämen sijoituspaikka Isohaaran vanhemman kalatien tuntumassa turbiinivirtauksen välittömässä läheisyydessä osoittautui onnistuneeksi. Kalaa oli alueella runsaasti ja monipuolisesti. Järjestelmään dokumentoitui syksyn aika tuhansia kaloja ja yksittäisiä lajeja tunnistettiin kymmenen. Alkusyksystä valtakalana oli ahven, lohien ja siikojen osuus lähti kasvuun elokuun puolesta välistä. Myös nahkiaisia esiintyi loppukaudesta paljon. Pienkalaa Kalasydämeen hakeutui välillä suuria määriä.

Parhaiten kalaa Kalasydämeen meni aamuin ja illoin, yöajan ollessa hiljaisinta aikaa, voimalan turbiinien ollessa kiinni. Kalojen ohjaamiseen testattiin kolmea eri ohjainratkaisua.

Varmuudella tunnistettuja lohia ja meritaimenia Kalasydämestä meni testien aikana läpi 282 yksilöä.

 

Yhteenveto

Kalasydämen tekniikka osoittautui luotettavaksi ja vastasi odotuksiamme. Kalatestit onnistuivat hyvin. Saimme selvitettyä toimivat houkutusvirrat ja testattua kolmea eri ohjainratkaisua.

Kun Kalasydän-järjestelmää käytetään Isohaarassa koko lohikalojen jokeen nousun ajan, on 2000–3000 lohikalan ylisiirto nykyisillä asetuksilla realistinen tavoite.

 

---

 

Lisätietoja:

Mika Sohlberg, myyntijohtaja
Kalasydän Oy
mika@kalasydan.fi
0500 103 344

Magnus Breitenstein, hallituksen puheenjohtaja
Kalasydän Oy
magnus@kalasydan.fi
040 558 1036

 

Kalasydän Oy on Rovaniemellä toimiva yksityinen yhtiö, joka keskittyy vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Rakennamme kalateitä, teemme vesistökunnostuksia ja suoritamme lohikalojen tuki-istutuksia biohajoavilla mätirasioilla.

Kalasydän Pilotti II, on osa Lapin liiton vaelluskalahanketta. Lapin ELY-keskus on myöntänyt pilotille valtion kärkihankevaroista tukea 35%. Hankkeen omarahoitusosuudesta ovat vastanneet Kalasydän Oy, Fortum Power and Heat Oy, Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy, sekä UPM Energy Oy.

X